שירותים לחתול כניסה עליונה

שירותים לחתול כניסה עליונה

169

תיאור המוצר שירותים לחתול כניסה עליונה

ארגז צרכים עם פתח עליון לחתול,למניעת פיזור חול ולכלוך בבית.